Kristiansand, Kilden
27.08.2020

Om Havnekonferansen

Havnekonferansen arrangeres av Kristiansand Havn i samarbeid med
Agder fylkeskommune, Business Region Kristiansand og Norske havner.

Tradisjonsrik havn

Etter at Kristiansand ble grunnlagt i 1641, utviklet byen seg raskt til en viktig kjøpstad i Norge. Ideell beliggenhet og gode havneforhold gjorde det mulig for den dansk-norske flåten å få kontroll over Skagerrak og sjøveien mellom Nordsjøen og Østersjøen. En rekke funksjoner ble lagt til byen, som karantenestasjon, tollbod, skipsreparasjon og den omstridte kapervirksomheten.

Kristiansand by

Kristiansand preges i høyeste grad av et eksportrettet næringsliv med en verdensledende prosess- og offshoreindustri i spissen.

Kristiansand havn i dag

Byen og havna har sterke aktører på import- og eksportsiden. Med sin gunstige geografiske plassering og tilrettelagte fasiliteter tilfører havna regionens næringsliv et betydelig konkurransefortrinn.