Kristiansand, Kilden
27.08.2020

På grunn av Covid-19 blir
Havnekonferansen 2020 avlyst.

Vi ser fram til en spennende konferanse i 2021.