Kristiansand
26.08.2021

Velkommen til Havnekonferansen
26. august 2021!

Vi ser fram til en spennende konferanse i 2021. Kystdirektøren, Coop, Maersk, Lerøy, Fjord Line, Port of Antwerp og European Sea Port Organisation kommer. Kommer du?